Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

Usluge u luci

Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika

Usluge opskrbe električnom energijom i vodom, usluge prihvata otpada.

Redovno održavanje, čiščenje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi.