Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

Redovno održavanje

Makarska obala

Redovno održavanje, čiščenje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi.