Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja

blog

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja

U narednim danima će biti javna demonstracija nove brane protiv onečišćenja koju je nabavila Makarska Obala.

splitsko dalamatinska županija

Tags: