Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

Digitalni letak, zaštita mora i priobalja, Makarska

blog
U okviru projekta PLAVA OBALA, koji je sufinanciran po Programu razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. godinu, Makarska obala u svojstvu nositelja projekta izradila je edukativni letak za sve nautičare sa ciljem educiranja o smanjenju onečišćenja plastikom, smanjivanju količine otpada u makarskoj luci, štetnosti plastičnog otpada u moru na bioraznolikost, načinima razvrstavanja otpada u luci, ponovnoj uporabi u svrhu uspostave koncepta održivog upravljanja makarskom lukom. Glavna aktivnost projekta bila je nabava zaštitne plutajuće ekološke brane kojoj je svrha  zaštita luke u slučaju onečišćenja. Provedbom predmetnog projekta pridonijelo se realizaciji cilja u vidu smanjenja količine otpada koja se na godišnjoj razini proizvede u makarskoj luci od strane nautičara i vlasnika brodica te općenito korisnika luke. Predmetni projekt pridonio je ostvarenju cilja podizanja svijesti korisnika makarske luke, nautičara, kroz sustavni edukativno-informativni program te popratne aktivnosti.
Tags: