Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

Novosti

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja U narednim danima će biti javna...

Digitalni letak, zaštita mora i priobalja, Makarska

U okviru projekta PLAVA OBALA, koji je sufinanciran po Programu razvoja, zaštite i valorizacije...