Marineta 16, 21300 Makarska info@makarskaobala.hr

All posts by makarskaobala

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja

Makarska Obala je nabavila novu branu protiv onečišćenja U narednim danima će biti javna demonstracija nove brane protiv onečišćenja...